کلینیکهای خصوصی؛سوداگران جان مردم

شماری از باشندگان در هرات از ارایه خدمات کلینیکهای خصوصی درین ولایت راضی نبوده, اکثریت این مراکز صحی را به معامله گری, اضافه ستانی و وابسته به باندهای مافیایی دربخش صحی میدانند.

مردم که همیشه انتظار اند درپشت دوازه های کلینیکهای خصوصی
مردم که همیشه انتظار اند درپشت دوازه های کلینیکهای خصوصی

این شهروندان از بلند بودن قیمت دوا, عدم نیاز چندین آزمایش, روابط داکتران دولتی وخصوصی, پرخاشگری داکتران ودوا های تاریخ گذشته درکلینیکهای خصوصی ابراز نگرانی کرده می گویند دولت هیچ توجهی به این مسایل ندارد که ا ین خود باعث نگرانی شان شده است.

درهرات 46 کلینیک معالجوی و9 کلینیک تشخصیه ای خصوصی وجود دارد اما دیده میشود دراکثریت این مراکز حد اقل معیارهای وزارت صحت عامه تطبیق نشده وبیشتر ساختمانهای شان خلاف نورم این وزارت است.

در همین حال محمد آصف روضه باغی، مدیر بررسی قوانین صحی ریاست صحت عامه ولایت هرات اضافه ستانی و کمی ارایه خدمات مطلوب را در شفاخانه های شخصی تایید می کند می گوید: «اکثریت این مراکز تا هنوز به معیارهای صحت عامه خود را برابر نساخته اند.»

مدیر بررسی قوانین صحی می افزاید که ریاست صحت عامه با همکاری شورای ولایتی از کارکرد این مراکز به گونه‌ی جدی نظارت خواهند کرد وتا اکنون چندین بخش از کلینک های خصوصی کیشا,رضایی وجام را مسدود کرده اند.

روضه باغی می گوید که ریفیر یا رجعت دادن از شفاخانه های دولتی به خصوصی در صورت وجود امکانات جرم شمرده میشود وبا کسانیکه چنین جرم را مرتکب شوند برخورد جدی صورت میگیرد.

به داکتران خارجی، اعتماد نکنید

روضه باغی تجاری بودن کلینک های خصوصی را تاید میکند می گوید: «داکتران هندی, ایرانی, تاجیکی وتحت هر نام که از سوی کلینیکهای خصوصی معرفی می شوند فقط جنبه تجاری دارند وهیچ سودی برای مردم نداشته و بیشتر این کلینیکها به گونه دزدانه کار میکنند.»

بعضی از کینیکهای خصوصی درهرات داکتران بی نام و نشان هندی, ایرانی وپاکستانی را به عنوان داکتران متخصص معرفی می کنند وهزینه های هنگفت را از مردم می گیرند.

در همین حال عبدالحکیم اسنکدری مسوول شفاخانه کیشا در هرات می گوید که داکتران هندی با معاش بالا این جا می آیند وما مجبوریم که به هر طریقی شده یا از دوا یا معاینات اضافی این پول را بدست بیاوریم.

سکندری افزاید، تجاری که در بخش صحت سرمایه گذری می کنند بیشتر منفعت شخصی خود را مد نظر میگیرند.

این مسوول شفاخانه کیشا،بلند بودن قیمت دوا در این شفاخانه را تایید می کند می گوید: « داکتران هندی نظر به نیاز مریضان، برای شان دوا میدهند.»

وی تایید میکند که تمام کلینیک های خصوصی درهرات،برای مراجعین معایناتی که ضرور نباشد را میدهندو این کار را یک امر عادی درتمام کلینیکهای خصوصی میداند.

معیارهای لازمی؛ اما فراموش شده

موجودیت سیستم رمپ, پارکینگ, لفت, فضای سبزازجمله ضروریات یک کلینیک خصوصی است که در اکثریت مراکز طبی خصوصی هرات،دیده نمیشود

این در حالیست که داکتر مهدی حدید عضوی شورای ولایتی ولایت هرات از وضعیت بد وکیفیت پایین در شفاخانه های شخصی ابراز نگرانی می کند و می گوید: «درین اوخر شکایت های کتبی وشفاهی زیادی ازمردم برای شان رسیده است که در بیشتر این مراکز درمانی استندرد ها رعایت نشده ودولت هم نورم خاص را به این مراکز درمانی پیشنهاد نکرده است که کلینیکهای خصوصی از این وضعیت سودجویی میکنند.»

این عضوی شورای ولایتی می افزاید در آینده‌ی نه چندان دور، نورم یا ساختار مشخص برای تمام کلینیک های خصوصی ودولتی به همکاری صحت عامه تهیه خواهند کرد و همچنان بیان میدارد که درین نورم، لیستیاز مجموعه تخطی هایی که اکثریت کلینیکهای خصوصی ودولتی مرتکب می شوند گنجانیده خواهند شد. بطورمثال درین لیست رجعت دادن مریض از بخش دولتی به خصوصی با وجود امکانات، جرم پنداشته میشود وبا تهیه این لیست، مشکلات موجود کاهش خواهند یافت.

حد اقل معیارهایی که برای مراکز صحی خصوصی از سوی وزارت صحت عامه پیشنهاد شده است درپنج کتگوری مدیریت, نیروی انسانی, تشکیلات, محیط ومصونیت کیفیت،بیان شده است

از سوی هم داکتر زبیر ارشد، رییس انجمن شفاخانه های خصوصی درهرات، کارکرد کلینیکهای خصوصی درهرات را خوب ارزیابی کرده می گوید: «این کلینیکها درزمان کم رشد چشم گیری داشته اند.»

ارشد می افزاید که بازار آزاد باعث شده است نرخ ثابت درین مراکز وجود نداشته باشد وهرکس به هر نرخ که خواست دوا را می فروشد ودولت تا اکنون، اقدام جدی نکرد»ه است.

رییس انجمن کلینیکهای خصوصی، تشخیص مریض را توسط تکنالوژی ومعالجه را توسط متخصص، عامل تعین کننده‌ی قیمت ها می داند.

مکان‌های نا مناسب

درهرات بیشتر کلینیک های خصوصی در منازل کرایی,درزیرزمنیهای مارکتها و مکانهای که برای مریضان مناسب نیستخدمات ارایه می کنند.

استندردهای وزارت صحت عامه رعایت نمیشوند.
استندردهای وزارت صحت عامه رعایت نمیشوند.

داکتر نظیف الله پوینده، کارکرد کلینیکهای شخصی را وابسته به مدیریت آن هادانسته بیان میدارد که در حال حاضر، بیشتر این کلینیکها بلای جان مردم شده اند و تجارت کرده هدف اقتصادی دارند.»

پوینده عدم نظارت دولت برعملکرد کلینیکهای خصوصی را یگانه مشکل میداند می گوید:«تا زمانیکه نهاد قوی از داکتران متخصص بوجود نیاید این وضعیت از این حالت هم بدتر خواهد شد.» او صحت را بزرگترین ثروت آدمی میخواند اضافه میکند که بعضی از کلینکهای خصوصی درهرات میخواهند ثروت آدمی را فدای منفعت شخصی خود نمانید.

پوینده می گوید که بعضی از کلینیکها داکترانی را در اختیار دارند که حتی نام شان در نسخه های این کلنییکها نوشته نیست واین کمی تعداد داکتران مسلکی را نشان میدهد.

در ولایت هرات 102 کلنیک صحی وجود دارد که این مراکزشامل شفاخانه حوزوی،چهارشفاخانه بزرگ در ولسوالی ها،یکشفاخانه اطفال،دوشفاخانه نسایی ولادی ومتباقی کلنیکهای خصوصی ودولتی درولسوالی ها ومرکز شهر وجود دارند که مسوولان آن‌ها، فقط در کمیت در رقابت اند نه در کیفیت.

گزارشگر: ادریس امینی

Advertisements

نگرانی ها از افزایش فقرو بیکاری در هرات

شماری از افراد جویای کار در هرات
شماری از افراد جویای کار در هرات

افزایش روز افزون فقر وبیکاری باعث شده است که آمار جرایم چون اختطافها , سرقت .دزدی وناامنی در این ولایت بیشتر گردد

رحمت الله فردیکه سی سال عمر دارد تنها نان آورخانه است, او در جریان هفته بیشتر ازسه روز کار نصیب اش نمیشود وباید مسیر ولسوالی گذره تا مرکز شهررابه خاطر بدست آوردن روز کاری طی کند, اما او تاکید می ورزد دولت نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد وزمینه ی کاری را برای شهروندان مساعد نماید.

تنها رحمت الله نیست که از فقر وبیکاری لب به سخن می گشاید, نذیراحمد فرد دیگریست که سخت نگران این مسئله است واز دولت شکایت دارد.

او می گوید روزی معمار بوده و از طریق انجام کار های ساختمانی درامد خوبی داشت, چیزی که به گفته او حال بخاطر بیکاری ونبود کارهای ساختمانی با سرمایه ی کمی به تیل فروشی روی آورده وروزانه بیشتر از 180 افغانی عاید ندارد.

وکیل احمد سهیل آمرامور کار ریاست کار وامور اجتماعی ولایت هرات عوامل عمده بیکاری وفقر را تمدن شهر نیشنی, ناامنی, عدم توجه به زراعت عنوان کرده میگوید: تا زمانکه دولت نتواند از منابع زیر زمینی استفاده نمایداین معضل هم چنان ادامه خواهد داشت و استخراج معادن را یگانه راه برای رهایی از این وضیعت میداند.

او همچنان از تفاهم میان چندین شرکت برای اعزام بیش از سه هزار کارگر به خارج از کشور خبر میدهد و میگوید : که زدبندهای سیاسی در میان جناح های مختلف؛ این روند را به کندی مواجه ساخته است.

اداره کار وامور اجتماعی ولایت هرات می گوید: <در جریان چندین سال این اداره مصروف ساختن طرح وپالسی بوده است>.

اما دیده میشود که این طرح ها وپالسی های فقط به روی ورق باقی مانده واز تطبیق آن خبری نیست وحتی این اداره از آمار بیکاران دراین ولایت آگاهی ندارد واز دادن آمار بیکاران هم خود داری میکند.

 

آمارهای غیر رسمی نشان میدهد که در هرات بیش از 3 هزار کارگر غیر ماهر و در حدود 55 تا 60 فیصد فارغان پوهنتونها بیکاراند واین آمار در بین زنان تا سرحد 95 می رسد.

 

در همین حال آصف حیدر زاده رییس اتحادیه ملی کارگران هرات ازوضیعت بد اقتصادی مردم هرات ابراز نگرانی کرده می گوید : هرات از جمله ولایت های بزرگ کشور است که با داشتن دو مرز با کشور های ایران وترکمنستان زمینه ی خوبی برای رشد تجارت وزمینه های شغلی برای شهروندان می باشد.

وی علاوه میکند که شهروندان از دیگر ولایات به هرات میایند ورقابت ناسالم شان باعث شده است که گراف بیکاری در این ولایت از مرز 60% هم تجاوز کند

تعریفی که از فقر در سطح جهان ارایه شده است به افرادی گفته میشود که در آمد روزانه ای شان کمتر از یک دالر باشد واین افراد زیر خط فقراند.

 

زمینه کار برای سه هزار کارکر

درهمین حال احسان الله حیات سخنگوی والی هرات از و ضیعت بد کار وبار مردم در این ولایت ابراز نگرانی کرده میگوید :اداره ولایت هرات برنامه های مشخص را روی دست دارد که با عملی کردن این برنامه ها وضیعت کار برای کارگران بهبود خواهد یافت.

به گفته ی او ولایت با برخی نهادهای دیگر در هرات طرحی را روی دست که با اجرا شدن این طرح اضافه از 3 هزار از باشندگان هرات صاحب شغل خواهد شد

همچنان می افزاید که فقر وبیکاری یک پروسه طولانی است وازبین بردن آن نیاز به برنامه های مشخص درازمدت وکوتاه مدت می باشد».

در کنار افزایش روز افزون تعداد بیکاران در سرگذار, همه ساله تعداد بیشماری از محصلان از پوهنحی های مختلف پوهنتون هرات فارغ می شوند و از نبود زمینه ی کاری سخت نگران اند.

فقر وبیکاری؛ راه بسوی مخالفین دولت

درهمین حال شماری از باشندگان هرات از نبود زمینه های شغلی و عدم کار ابراز نگرانی کرده و تاکید میکنند؛ اگر دولت به این وضیعت توجه نکند ایشان مجبورند تعداد زیادی از جوانان با مخالفان مسلح یکجا خواهد شد.

فقر وبیکاری یک پدیده اجتماعی است که با افزایش آن در سطح جامعه جرایم چون نا امنی, سرقت, اختطاف, خشونتهای خانواده گی , روی آوردن به اعتیاد و تکلیف های روحی وروانی را در بین جوانان ونوجوانان به همراه دارد.

 

مولفه های کار آمد

اما علی احمد کاوه استاد جامعه شناسی درپوهنتون هرات فقررا بزرگترین چالش در برابر دولت های رو به توسعه میداند و میگوید:که این کشورها میتواننداز طریق پلانهای توسعه ی انکشافی ظرفیت کشور خود را بلند ببرند.

وی علاوه میکند» کشور ما بهترین نیروی کار, موقیعت مناسبی جغرافیه ای و معادن دست ناخورده را در اختیار دارد واگر به این مولفه ها توجه صورت گیرد زمینه های شغلی برای اکثریت شهروندان فراهم خواهد شد».

با وجود سرازیر شدن بیش از صدها میلیون دالر طی 13 سال گذشته به کشور, دولت نتوانست کار اساسی را انجام دهد و زمنیه های شغلی وکار را برای شهروندان فراهم سازد

این در حالیست پیش ازین رییس جمهور و رییس اجرایی در هنگام مبارزات انتخاباتی شان ایجاد بستر های شغلی وزمینه ی کاری برای شهروندان از وعده ونویدهای بود که بر آن تاکید داشته اند.

اما حال با گذشت چیزی کمتر از یک سال از آغاز کار این حکومت هیچ خبر از عملی شدن این وعده ی شان روی کار نیست.

هرات از جمله ولایات درجه یک کشور است که در جریان سیزده سال گذشته از امنیت نسبی برخورار بوده وزمنیه ی زیر ساخت ها درین ولایت امکان پذیر بود استاما حالا فقر وبیکاری دامن گیر این مردم شده ودیده می شود که وعده های سرخرمن حکومتی ها هم برای ایجاد زمینه ی کاری برای شهروندان هرات تحقق نیافته است.

 

 

نانواهایی سنتی روبه انقراض

عکاس:ادریس امینی
عکاس:ادریس امینی

رعایت نظافت در نانوایی های برقی سبب گردیده است که این نانوایی ها فعالیت نانوایی های سنتی را در هرات کمرنگ نمایند.

نانوایی های برقی همطراز نانوایی های سنتی فعالیت میکنند اما دید مردم درباره فعالیت این ناوایی ها متفاوت است.

باشنده های هرات کیفیت نان برقی را نسبت به نان سنتی بهتر می دانند ونان برقی را از لحاظ صحی ترجیح میدهند.

نزدیک به پنج صد و پنجاه نانوایی درهرات فعاایت دارند که ازآن جمله پنجاه نانوایی برقی بوده ومتباقی نانوایی سنتی می‌باشد.

امار نانوایی های برقی و سنتی
امار نانوایی های برقی و سنتی

اختر محمد توخی رییس صنف خبازان ولایت هرات می گوید شهرداری هرات بصورت متواتر از نانوایی ها نظارت ننموده و کنترل جدی در این قسمت ندارد

او افزود، وزن نانها را قبلا شهرداری تعیین می‌نمود اما بخاطر ایجاد بازارآزاد وزن فعلی نان ها را نانوان ها پس از تشکیل جلسه بصورت دلخواه تعیین می‌کنند.

در همین حال اداره شهرداری هرات از دستگیری نانوا های خبر میدهد که نان را باوزنی کم به مردم بفروش می رساندند.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

غلام غوث نیکبین سر پرست این اداره می گوید که آنها نظارت مداوم بر تمامی نانوایی ها دارند و این نظارت از طرف مدیریت بخش تنظیم مارکت ها صورت می‌گیرد.

هرچند در این نانوایی به نظافت کمتر توجه می شود، با آنهم این نانوایی ها مشتریان خاص خود را دارند.

نانوایی های برقی به یکی از تحدید های بزرگ برای نانوایی های سنتی تبدیل شده است و هر روز فضای فعالیت را برای نانوایی های سنتی تنگ تر میسازد.

در این نانوایی ها روزانه به اقسام مختلف، نان پخته میشود که هرکدام از آن متقاضیان خود را دارد.

نانوای های برقی از گاز ومواد نفتی برای پختن نان استفاده می کنند اما دیده می شود که تا کنون نانوایی ها سنتی از مواد چوبی و فضله حیوانات استفاده می نمایند.

در همین حال اداره محیط زیست هرات از تغییر مواد سوختی نانوایی ها به گاز ومواد نفتی خبر میدهد.

روند رو به رشد نانوایی های برقی در هرات ادامه دارد اینکه تا چه زمانی نانوایی های سنتی به نانوایی های ماشینی تبدیل خواهد، شد منتظر باید ماند.

نصاب جدید؛ کیفیت زدایی در معارف

نصاب جدید؛ کیفیت زدایی در معارف

منبع سایت رادیو آرادی
منبع سایت رادیو آرادی

بیایید از روزنه درخشان علم جهان هستی را نظاره گر باشیم. علم انسان را بر تفکر وتدبر وامیدارد و شالوده زندگی انسان هم تفکر و تعقل اوست. علم وسیله است که انسان را از فرش به عرش می رساند و در راستای اعتلا و ارتقایش به درجات کمال و مستولی شدنش بر طبیعت یاری میکند. امروزه ارزش ها وارونه شده اند و بها بر جایگاه ارزش تکیه زده و ارزش خود بردرکه سفلا بها قرار گرفته است. همین طور در بعد تعلیمی و معارف هم کمیت آمده جایگاه کیفیت را گرفته و کیفیت از افق دیدها محو گردیده است ومعظله شاخص معارف مان در این است که میخواهند که دانش آموز امروز را با نحوه تدریس دیروز برای فردا آمده سازند.

 

هرات شهریکه با فرهنگ شناخته می شود تنها در شهر دارای ۲۹۰ هزار دانش آموز و۹ هزار و سیصد پر سونل تدریسی و اداری معارف است با این حال اکثر ولسوالی های آن با کمبود معلمان مسلکی و نبود کیفیت لازم در مکاتب ؛ معارف را با مشکلات مواجه کرده است.

 

این در حالیست که شماری از فامیل ها از آینده فرزندان شان نگران اند می گویند: که درمکاتب درس معیاری وجود ندارد و فساد اداری در معارف هرات به اوج خود رسیده است واگر همین حالت ادامه پیدا کند معارف در هرات فلج خواهد شد.

نصاب جدید, استادان بی تجربه

مسوولان معارف هرات با تایید چالش های فراه روی معارف می گویند معارف هرات از لحاظ کمیت و کیفیت در سطح کشور نمونه است وتا اکنون یک باب مکتب هم به دلیل نا امنی مسدود نشده است.

عزیز الرحمن سروری معاون تدریسی معارف در شهر هرات می گوید: وزارت معارف کشور بر اساس پالسی و پلان های خود کار های زیادی را در معارف انجام داده که در هشت سال اخیر چهارصد باب مکتب را با صنوف معیاری و لابراتوار های مجهز تاسیس نموده است.ارادی

آقای سروری می افزاید: > وزارت معارف کشوردر طول چهار سال می شود که استادان را بر اساس تخصص می گمارند وریاست معارف ولایت هرات با تمام مشکلات که دارد توانسته است لیسه ها را با سیستم کمپیوتر ولابراتوار ها وابتداییه را با مراکز ساینسی مجهز سازند.<

 

این در حالیست که سید محمد معصوم خطیبی مدیرلیسه ذکور فتح می گوید: نصاب جدید تعلیمی با عث شده تا حدودی کیفیت در معارف پايين بیاید وشاگردان در مقابل درس بی پروا هستند و فامیل ها را مقصر میداند که هیچ زمانی از فرزندان خود خبر نمی گیرند که ایا به مکتب آمده اند یا خیر.

 

در همین حال عبدالحی وطنیار استاد در لیسه ذکور فتح می گوید: نصاب جدید تعلیمی مشکلات املاء زیاد را دارد واستادان نیز در خصوص نصاب جدید سمینار های موثری را از طرف ریاست معارف ندیده اند معاش کم استادن را مجبور کرده که به دو تایم درس بدهند آمادگی کامل را ندارند.

 

اما شماری از دانش آموزان ادعا می کنند که ریاست معارف تعادل را در شهر بین مکاتب رعایت نمی کند و در مناطق دور دست کیفیت لازم در سیستم معارف وجود ندارد.

تبدیلی های زود هنگام

جمشید احمدی یک تن از دانش آموزان معارف می گوید:در اکثر صنف ها میز و چوکی وجود ندارد و استادان همیشه بدلیل نا معلوم تبدیل میشوند و هیچ گاه مکاتب از طرف معارف تفتیش نمی شود وی نصاب جدید را بدون استادان مسلکی بزرگترین چالش در سیستم معارف میداند.

 

معارف افغانستان در طول دوازده سال گذشته دست آوردهای چشمگیری داشته است از جمله اعمار صد ها باب مکاتب ورفتن هزاران دختر وپسر به مکتب اینکه چی وقت تعادل بین کمیت و کیفیت در سیستم معارف افغانستان بوجود می آید گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد

ترکیه با استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی‌اش ‹موافقت کرد

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته است که ترکیه موافقت کرده که نیروهای آمریکایی به منظور فعالیت نظامی در سوریه و عراق از پایگاه نظامی این کشور استفاده کند.

به گفته خانم رایس ترکیه و آمریکا از این توافقنامه استقبال کرده اند. بر اساس این توافق آمریکا می تواند از پایگاه‌های نظامی در جنوب ترکیه از جمله پایگاه هوایی اینجرلیک در نزدیکی شهر آدانا استفاده کند.

حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در سوریه از هفته پیش آغاز شده که گزارش شده این حملات از پیشروی شبه نظامیان داعش به شهرهای سوریه کاسته است.

اجازه استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک یکی از مهمترین مفاد این توافقنامه است
اجازه استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک یکی از مهمترین مفاد این توافقنامه است

ترکیه مرزی طولانی با عراق و سوریه دارد که محل حضور نظامی داعش است، اما تاکنون با هرگونه حمله زمینی به مواضع داعش در این دو کشور مخالفت کرده است.

خانم رایس در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی گفت که ترکیه موافقت کرده است آمریکا از این پایگاه‌ها و خاک این کشور به منظور «آموزش نیروهای معتدل مخالف دولت سوریه» استفاده کند.

ترکیه با آنکه نیروهای خود را در مرز با سوریه مستقر کرده است، اما هنوز مخالف حضور نظامی نیروهایش در سوریه برای مقابل با گروه دولت اسلامی است.

ترکیه همچنان با پیوستن شهروندان کرد این کشور به کردهای شمال سوریه برای مبارزه با پیکارجویان داعش مخالفت می‌کند.

اختلافات ترکیه با اقلیت کرد این کشور و سابقه درگیری نظامی طولانی با حزب کارگران کردستان یکی از دلایل این موضع ترکیه دانسته می‌شود و گفته می‌شود به همین دلیل ترکیه نمی‌خواهد کردهای این کشور مسلح شوند.

در چند هفته گذشته حمله نیروهای دولت اسلامی به شهر عمدتا کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی مرز با ترکیه، با مقاومت مبارزان کرد روبه‌رو شده است. بخش‌هایی از این شهر به تصرف گروه دولت اسلامی در آمد.

درگیری خونین میان دو طرف تاکنون بیش از ۵۰۰ کشته بر جای گذاشته است. از آغاز نبرد کوبانی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مرز گذشته و در ترکیه پناه گرفته اند.

اعتراض به سیاست دولت ترکیه در قبال کوبانی، که به برخورد معترضان با پلیس و گروه‌های اسلام‌گرا و ملی‌گرا انجامیده، چندین کشته بر جای گذاشته است.